Personalnämnden

Grunduppdrag

Personalnämnden är kommunens samordnande nämnd för personalstrategiska frågor. Nämnden samordnar och verkar för att Umeå kommun har en enhetlig och sammanhållen personalpolitik och följer upp och rapporterar utveckling och ställning i personalpolitiska frågor till kommunfullmäktige och nämnderna.

Ledamöter och möten

Personalnämnden har sju ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och sju ersättare.

Ledamöter i personalnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Sidan publicerades