Fritidsnämnden

Grunduppdrag

Fritidsnämnden

  • ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, med särskilt fokus på barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling
  • erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, också för unga och för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
  • ansvarar för att handlägga kommunens föreningsbidrag och har ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget
  • ansvarar för skötsel och uthyrning av idrotts‐ och fritidsanläggningar, både för elit‐ och breddidrott, liksom för skötsel av friluftsområden och åtgärder som främjar fiske
  • erbjuder Umeås invånare badupplevelser, friskvård och ansvarar för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

Ledamöter och möten

Fritidsnämnden har elva ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare.

Ledamöter i fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

Fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av fritidsnämnden och genomför nämndens beslut.

Fritidsförvaltningen

Sidan publicerades