Stäng

PA-nämnden

Grunduppdrag

Umeåregionens kommuner har gemensamt nämnden för drift och hantering av personaladministrativa system. Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun ingår i samarbetet.

Nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa system som har upphandlats för nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, reglementen och samverkansavtal. Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen. Det sker genom delårsrapporter och rapporter i samband med årsredovisning.

Ledamöter och möten

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Umeå utser två ledamöter och två ersättare. Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera.

Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Enligt kommunal­lagen utser värdkommunen ordförande och vice ordförande.

Ledamöter i PA-nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Umeå kommun)

Sammanträdesdatum

Sidan publicerades