Ledamöter

Hans Lindberg (S), ordförande
kommunstyrelsen

Anders Ågren (M), vice ordförande
kommunstyrelsen

Peter Vigren (S)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Robert Axebro (C)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Moa Brydsten (S)
för- och grundskolenämnden

Lena Riedl (M)
för- och grundskolenämnden

Andreas Lundgren (S)
individ- och familjenämnden

Hanna Lundin Jernberg (L)
individ- och familjenämnden

Ari Leinonen (S)
fritidsnämnden

Joline Göttfert (M)
fritidsnämnden

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämnden

Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämnden

Helena Smith (S)
kulturnämnden

Fredrik Elgh (S)
kulturnämnden

Mahmoud Alturk (S)
beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, Region Västerbotten

Anna-Karin Nilsson (M)
beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, Region Västerbotten

Karolina Lundqvist
socialdirektör, Umeå kommun

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör, Umeå kommun

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör, Umeå kommun

Karin Isaksson
teknik- och fastighetschef, Umeå kommun

Michael Rystedt,
lokalpolisområdeschef Umeå, Region Nord

Maria Falck
hälsostrateg, Region Västerbotten

Sidan publicerades