Program för tillväxt

Programmets syfte är att prioritera och lyfta viktiga fokusområden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för att kunna bibehålla och stärka tillväxten där den befolkningsmässiga tillväxten kräver cirka 35 000 arbetstillfällen netto till år 2050. Umeå är på god väg men samtidigt behöver vi stärka arbetet inom angivna områden.

Programmet för tillväxt tar sin utgångspunkt och bygger vidare på det arbete som har gjorts och som pågår inom Näringslivsstrategins och Översiktsplanens genomförande samt den tillväxtrapport som tagits fram under 2021 som en del i kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar som beslutades i november 2020. Utifrån denna grund föreslås följande fokusområden för perioden 2023–2024:

  • Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer
  • Universiteten som tillväxtmotorer
  • Etableringar och företagens tillväxt
Sidan publicerades