Reglementen och arbetsordningar

Ett reglemente innehåller information om vad som är respektive myndighets eller organisations ansvarsområde. En arbetsordning kan till exempel beskriva hur sammanträden ska hållas.

Sidan publicerades