Flaggning

I Umeå tätort finns många flaggstänger som kommunen ansvarar för. De används normalt för välkomstbudskap till turister och andra besökare. Vi flaggar särskilt på Sveriges allmänna flaggdagar, Europadagen, Finlands nationaldag, de nationella minoriteternas högtidsdagar, vid samiska veckan och prideveckan i Umeå samt i samband med officiella utländska besök.

Organisationer kan få använda kommunens flaggstänger på broarna, mot en kostnad, för att till exempel flagga vid konferenser eller andra evenemang. Det är Umeå kommuns kommunikationsdirektör som ger tillstånd.

Så flaggar Umeå kommun

Se även datum för beställd flaggning på broarna längre ner på sidan.

1 januari: Nyårsdagen – allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget och vid Ryttmästaren, stadshusområdet. Även EU-flaggan hissas på Rådhustorget.

28 januari: Konungens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

6 februari: Samernas nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och samiska flaggan.

24 februari: Sverigefinnarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och sverige­finnarnas flagga.

12 mars: Kronprinsessans namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

Mars: Samiska veckan – eventuell flaggning med samiska flaggan på Rådhustorget. Allmänna flaggdagar, till exempel kron­prinsessans namnsdag och påskdagen, har företräde.

Mars/april: Påskdagen (en söndag i perioden 22 mars – 25 april) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

8 april: Romernas internationella dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och romernas flagga.

30 april: Konungens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

1 maj: Första maj – allmän flaggdag (se nyårsdagen). Se även information om beställd flaggning på broarna längre ner på sidan

9 maj: Europadagen – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och EU-flaggan.

29 maj: Veterandagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

Maj/juni: Pingstdagen (49 dagar efter påskdagen) – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

6 juni: Sveriges nationaldag – (flaggning som på övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, dessutom på Kyrkbron, Tegs­bron, Järnvägsallén, stadshusets entré, Renmarks­torget, Sand­backarondellen samt på platsen för national­dags­firandet).

Juni: Midsommardagen (lördagen i perioden 20–26 juni) – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

14 juli: Kronprinsessans födelsedag – allmän flaggdag (se nyårs­dagen).

15 juli: Tornedalingarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och torne­dalingarnas flagga.

8 augusti: Drottningens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

September: Dag för val till riksdagen (andra söndagen i september under valår) – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

September/oktober: Pride-veckan – flaggning med regnbågsflaggan. Tid och plats bestäms i samråd med arrangören. Allmänna flagg­dagar, till exempel dag för val till riksdagen, har företräde.

24 oktober: FN-dagen – (flaggning som övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, på Rådhustorget flaggas dessutom med FN-flaggan).

6 november: Gustav Adolfsdagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

6 december: Finlands självständighets- och nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och finska flaggan.

10 december: Nobeldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

23 december: Drottningens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

25 december: Juldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen).

Beställd flaggning på broarna

27 maj–1 juni 2019, Brännbollsyran

29 juli–11 augusti 2019, Nolia

9–14 september 2019, Change the Game

2–4 oktober 2019, EU Arctic Forum

7–10 november 2019, Kristdemokraternas riksting

6–8 december 2019, Sum-Sim Riks

1 maj 2020, Socialdemokraterna

1 maj 2021, Socialdemokraterna

februari 2022 (datum inte klara), Rally Sweden

1 maj 2022, Socialdemokraterna

För beställning av flaggning på broarna, kontakta:

Robert Rösth
kommunikationsavdelningen
090-16 12 62
070-530 92 62
robert.rosth@umea.se

Uthyrning av flaggor

Kommunen hyr också ut nationsflaggor, till exempel till föreningar som ska arrangera idrottsevenemang med utländska deltagare.

Material för uthyrning

Sidan publicerades