Umeås historia 1714–1809

Ryssen kommer

1714 och 1720 bränns Umeå stad ned av härjande ryska trupper. 1721 bränns även de provisoriska kojor och skjul som Umeåborna byggt för att få tak över huvudet.

1724 byggs Umeå stads andra kyrka. Den byggs ut under 1800-talet och brinner ner 1887.

1732 besöker Carl von Linné Umeå och skriver: "...en liten stad som ännu eij wähl reparerat sig efter det skadestånd den led af fiendens eld, då den totaliter blef afbränd".

1735 inrättas Västerbottens första apotek i Umeå.

1740 står Västerbottens län för tio procent av Sveriges export av tjära. Ett hundratal sågkvarnar är igång.

1785 får Övre Norrland sitt första lasarett i Umeå. Staden har nu omkring 800 invånare.

1808 tågar ryske tsaren Alexanders trupper in i Finland utan krigsförklaring. Efter kriget mot Napoleon har Sverige 1807 valt att alliera sig med England till skillnad från Danmark och Norge som sluter förbund med Ryssland och Frankrike. Detta gör att Sverige är sårbart och omgivet av fiender. Ryssland utnyttjar situationen och Sverige får ingen hjälp från bundsförvanten England. Hösten 1808 retirerar svenska armén från Österbotten. Över 3 000 sjuka och sårade soldater tas omhand i Umeå och omgivande byar. Svält och epidemier dödar både soldater och befolkning.

1809 i mars intar en rysk armékår Umeå utan egentliga strider, men lämnar staden på grund av stundande fredsförhandlingar efter några dagars ockupation.

I maj inleder ryssarna en ny offensiv norrifrån. General von Döbeln låter utrymma Umeå. Den 1 juni intar fienden ett nästan tomt Umeå. I juli drabbas svenska och ryska trupper samman i Hörnefors. Svenskarna retirerar och tvingas åter ta ställning söder om Öre älv.

I augusti tar general Kamenskij befälet över den 7 500 man starka ryska armén i södra Västerbotten. Svenskarna får förstärkning genom att över 7 500 man skeppas in via Ratan. Vid Sävar den 19 augusti tvingas dock svenskarna till reträtt. Dagen därpå anfaller Kamenskij svenskarna vid Ratan. Ryssarna slås tillbaka och den 23 augusti lämnar Kamenskij och hans här Umeå, bland annat på grund av svårigheterna att få förnödenheter.

Umeås belägring är över och befolkningen kan återvända. Striderna ska bli de sista att hållas på svensk mark. Finland har emellertid blivit ryskt, vilket hindrar Umeås kontakter med Österbotten och Vasa.

Sidan publicerades