50 år av gemensam utveckling

2024 är det 50 år sedan den sista stora kommun­samman­slagningen då Sävar, Holmsund, Obbola, Hörnefors och Holmön gick samman med Umeå kommun.

1 januari 1974 införlivades dessa kommuner i Umeå, vilket resulterade i en ny, större kommun med totalt 73 977 invånare. Sammanslagningen markerade en viktig milstolpe i Umeås historia och skapade en enad kommun som har blomstrat under de senaste 50 åren. Genom att kombinera resurserna från varje kommundel har Umeå kunnat möta utmaningar och skapa möjligheter för alla invånare. Varje kommundel har bidragit med sin unika historia, natur och näringsliv till den gemensamma identiteten som definierar Umeå idag.

När vi nu firar 50 år av gemenskap och samarbete, ser vi tillbaka på en resa präglad av tillväxt och utveckling. Tillsammans har vi byggt en stark och sammanhållen kommun som är redo att möta framtidens utmaningar och fortsätta växa som en central del av norra Sveriges utveckling.

50 år av utveckling – Vad händer under de kommande tio åren?

Holmsund

Holmsund har utvecklats mycket sedan 1974, bland annat med utbyggnaden av Storsjöskolan till en F-9-skola som invigdes 2012. Framöver planeras bland annat en ny cykelbana längs Holmsundsvägen mellan Holmsund och Umeå, vilket förbättrar möjligheterna för cykelpendling och ökar säkerheten för cyklister. Cirka 1,4 miljarder kronor kommer att investeras i nya kajer och en utbyggd farled, för att kunna ta emot större och mer djupgående fartyg. Holmsund fortsätter att förbättras och växa, vilket skapar en bättre livsmiljö för alla invånare.

Läs mer om Holmsunds utveckling och kommande planer

Obbola

En hel del har hänt i Obbola under de senaste 50 åren. Obbolabron invigdes 1989, vilket förenklade kommunikationen mellan Obbola och Holmsund. En annan viktig händelse var beslutet att bygga om den dåvarande F-6-skolan i Obbola till en F-9-skola. Framöver planeras över 200 nya bostäder i Obbola och Holmsund.

Läs mer om Obbolas utveckling och kommande planer

Sävar

Industrivägen byggdes i början av 2000-talet för att minska tung trafik, och skolan fick ett eget högstadium 1975. Ett nytt centrum med bland annat ICA och bank öppnades cirka 1977. Samhället har också genomgått viktiga utbyggnader i etapper.

Framöver väntar flera spännande projekt. Norrbotniabanan kommer att passera Sävar, och ett nytt resecentrum ska etableras nära det befintliga centrumet. Dessutom planeras för många nya bostäder, vilket kan öka befolkningen med 4 000–6 000 invånare och stärka Sävars attraktionskraft.

Läs mer om Sävars utveckling och kommande planer

Holmön

Den medlemsägda butiken flyttades till färjeläget för att bättre betjäna invånarna och turisterna. Ett båtmuseum byggdes på 1990-talet, och för några år sedan blev Holmöns båtbyggarteknik blev ett immateriellt världsarv.

Framöver arbetar Holmöns utvecklingsforum med Umeå kommun och Länsstyrelsen för att ta fram nya skyltar som underlättar för besökare. Holmöns utvecklingsforum ordnar även nya stigar och leder utanför naturreservatet. I sommar kommer studenter från Arkitekthögskolan att designa och bygga ett nytt vindskydd på ön.

Läs mer om Holmöns utveckling och kommande planer

Hörnefors

Sedan 1974 har Hörnefors utvecklats en hel del. Skolan har byggts ut och renoverats, och det har tillkommit ett nytt bibliotek samt idrottshallen Bråvalla. Ett utomhusbad byggdes 1974, och en ny konstgräsplan har anlagts. Hörnefors resecentrum stod klart 2011 i samband med Botniabanans utbyggnad. Dessutom har det skett en stor utbyggnad av Solgårdens äldrecenter och förskoleverksamheten har utökats.

Visionen HörneFORCE, som är ett samarbete mellan KFUM, Umeå kommun och flera ideella föreningar i Hörnefors, planerar att skapa en aktivitetsyta i Hörnefors med bland annat skejtpark, sociala ytor och grönytor.

Läs mer om Hörnefors utveckling och kommande planer