Stadshusets historia

Stadshusområdet har en lång historia. Stadshuset på Skolgatan 31 var från början kaserner (bostäder) för kavalleri­förbandet K8. Huvud­byggnaden invigdes 1900 och lokalerna har från 1969 använts av Umeå kommun.