Umeås historia – forntid

7000 f.Kr. Inlandsisens gräns är nu vid trakterna av Umeå i sin långsamma process med att dra sig tillbaka efter den senaste istiden. Ismassorna har tryckt ned den nuvarande landytan hundratals meter under havsnivån, men älven har överlevt istiden.

3000–2000 f.Kr. Jägare ristar in älgar och människofigurer i Truthällorna nedanför Norrfors. Hällristningarna kommer att upptäckas långt senare, 1984, av en grupp arkeologistuderande.

2000 f.Kr. Landet har stigit så mycket att Norrforsens vattenmassor dånar ned i en smal havsvik. Oväsendet från älven beskrevs senare med verbet uma, och här finns ursprunget till såväl älvsnamnet som ortsnamnet Umeå.

1000 f.Kr. Under bronsåldern finns flera boplatser längs den dåvarande havsstranden mellan nuvarande Norrfors och Backen. Klimatet är milt och människorna kan odla korn och vete i de lätta och väldränerade jordarna. Älg och bäver kan jagas i inlandet.

500 f.Kr. Järnåldern har börjat och klimatet blir allt kallare. Granen har trängt ut ädellövskogen och befolkningen har till stor del återgått till jakt och fiske.

500 e.Kr. Människorna i kustlandet vid nuvarande Backen börjar på nytt odla jorden. De röjer för nya åkrar och betesmarker.

1000 e.Kr. Det nuvarande centrala Umeå ligger fortfarande under havsytan. Dagens högt belägna stadsdelar, Berghem och Mariehem, ligger som öar i havet. På öarna i kustlandet fanns gravrösen ända sedan bronsåldern.

Sidan publicerades