Kvinna ler mot kamera.

Rebecca Åkers, välfärdssakkunnig från Vasa stad, har jobbskuggat jämställdshetsstrategerna i sommar för nya idéer.

Hon jobbar i världens lyckligaste stad i världens lyckligaste land

Vasa har satt ett ambitiöst mål: att bli världens lyckligaste stad i världens lyckligaste land – Finland. Med innovativa välfärdsstrategier och fokus på social hållbarhet, strävar staden efter att skapa en inkluderande och välmående gemenskap för alla sina invånare.

Rebecca Åkers, välfärdssakkunnig i Vasa stad, förklarar att strategier kring välfärd, jämställdhet, mångfald, delaktighet och trygghet är nyckeln till framgång.

– Vi vill att varje invånare ska känna att de har en plats och en röst i vår stad. Det handlar om att bygga en stark gemenskap där alla känner sig välkomna och hörda, säger Rebecca Åkers.

Finland – världens lyckligaste land

Finland har flera gånger utsetts till världens lyckligaste land enligt FN World Happiness Report, och 2024 toppade de listan. Sverige rankades som femte lyckligaste land. Båda länderna har höga nivåer av socialt stöd och låg korruption. Rebecca betonar att Vasa stad strävar efter att höja lokal livskvalitet ytterligare.

Ett sätt för Vasa att nå framgång är deras satsning på kompetensutveckling genom Job Shadowing-programmet. Sedan 2018 har ett tiotal anställda varje år fått möjligheten att skugga kollegor inom olika områden i världen. Rebecca har nyligen deltagit i ett två veckor långt program där hon skuggade jämställdhetsstrategerna Linda Gustafsson och Annika Dahlén vid Umeå kommun.

– Att skugga kollegor ger ovärderlig insikt i deras arbetssätt och möjliggör direkt kunskapsöverföring. Det hjälper oss att implementera framgångsrika strategier i vår egen stad, säger hon.

Lyckoenkät och tala med en främling-kampanj

Vasa stad gör årligen en lyckoenkät, där invånarna får svara på frågan "Hur lycklig känner du dig just nu?". Årets resultat visar ett genomsnitt på 72,6 på en skala 0 till 100, samt en stor framtidstro. Ett annat projekt är "Tala med en främling"-kampanjen, som startar 15 augusti under Konstens natt. Kampanjen inkluderar social bingo, ämneskaféer och speciella bänkar och säten i bussar för att uppmuntra samtal mellan främlingar.

Projekten är del av ett strategiskt arbete med välmående. I februari godkände staden en ny välfärdsplan. Åtgärderna i planen var resultatet av en lång och inkluderande hörandeprocess av olika invånare. Förutom workshoppar för olika åldersgrupper implementerade också staden ett digitalt rollspel där invånarna får hjälpa virtuella karaktärer med olika problem. Det digitala spelet engagerade fler unga och invandrare än traditionella metoder.

– Det är viktigt att alla känner att de kan påverka vår välfärdsplan. Förutom detta leder inkludering till att vi kan effektivera vår resursanvändning, genom att genomföra de saker invånarna verkligen behöver.

Nya batterifabrikssatsningar

Med stora industrisatsningar, som de nya batterifabrikerna, förväntas Vasa locka många nya invånare. För att möta denna tillväxt arbetar staden aktivt med integration och sysselsättning genom samarbete med föreningar och olika välfärdsfrämjande åtgärder.

– Att lära känna sina grannar har visat sig vara en stor trygghetsfaktor, säger Rebecca Åkers.

Sidan publicerades