Förvaltningsområde för meänkieli

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli, vilket innebär att meänkieli och den tillhörande kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk.

Umeå kommun blev förvaltningsområde för meänkieli 1 januari 2020 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar språket och kulturen. Det innebär att kommunen

  • informerar minoriteten om lagen
  • ger inflytande och samråder med minoriteten
  • skyddar och främjar meänkieli och kulturen som hör till, med särskilt fokus på barn och unga
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller till väsentlig del på meänkieli
  • ger barn- och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på meänkieli.

Vill du söka förskola på meänkieli?

Förskola på nationellt minoritetsspråk

Meänkieli och kulturen som hör till

Kommunen arbetar fortlöpande med hur språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behov och önskemål från minoriteten ska bemötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om kulturen.

Pojke i förskoleåldern pratar meänkieli.
Sidan publicerades