Samiska institutioner

Ubmeje (Umeå) har utöver samisk befolkning, en lång samisk historia och områden med renbete också flera samiska institutioner. Här kan du läsa mer om några av dem.

Svenska samernas riksförbund

Förbundet tillvaratar och främjar de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

Läs mer om Svenska Samernas Riksförbund på www.sapmi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Såhkies logotyp

Såhkie – Umeå sameförening

Såhkie verkar för att bedriva samisk kulturverksamhet och sprida information om samer och den samiska kulturen. Sedan år 2000 arrangerar Såhkie årligen den samiska kulturfestivalen Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan i samverkan med andra aktörer. Föreningen driver också Tráhppie, ett samiskt kulturhus och det enda i landet som är öppet året runt.

Läs mer om Såhkie på www.sahkie.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Álgguogåhtie – umesamer i samverkan

Álgguogåhtie är en opolitisk organisation som främjar umesamiskt språkarbete, stärker umesamiskans ställning och i övrigt verkar för att sprida kunskap om umesamiskt område.

Läs mer om Álgguogåhtie på www.umesamiska.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Várdduo – centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Várdduo arbetar för att stärka och utveckla samisk och annan urfolksforskning, till exempel när det gäller kultur, samhälle, språk och historia.

Läs mer om Várdduo – centrum för samisk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.umu.se).

Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Institutionen erbjuder samiska som ämne på grundnivå i två spår: samiska språk (nord-, lule- och sydsamiska) och samiska kulturstudier.

Läs mer om utbildningar i samiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.umu.se).

Sidan publicerades