Ett barn ritar samiska flaggan.

Konsultationslag för det samiska folket är i kraft

Lag 2022:66 om konsultation i frågor som rör det samiska folket är en lag som reglerar konsultationsprocesser i frågor som särskilt berör det samiska folket. Lagen som trädde i kraft 1 mars är till för att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter och konsultationer ska genomföras enligt vad som anges i denna lag.

För Umeå kommuns del betyder lagen att kommunen behöver konsultera Sametinget och berörda samebyar med mera om frågor som kan ha särskild betydelse för markanvändning, kultur och språk.

Sidan publicerades