Stäng

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp för att beskriva hur något som används, en lokal eller en verksamhet, fungerar för den som använder den.

I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver vi redan när verksamheter planeras ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till och från arbetet, besöka kultur­institutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och ta del av viktig information.

För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.

Underlättar för alla

Vanliga exempel på tillgänglighet är elektroniska dörröppnare och rymliga hissar. Dessa kan vara en nödvändighet för en person med rullstol, men underlättar samtidigt för den som kommer med barnvagn eller tunga kassar. Ett annat exempel är texter skrivna med enklare och tydligare språk, nödvändigt för den som har läs- och skrivsvårigheter, lättare för alla att ta till sig.

Läs mer om olika former av tillgänglighet

En otillgänglig miljö kan bli ett problem både för den som har en funktionsnedsättning och för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva hinder, men också om att öka kvaliteten i samhället.

Synpunkter och felanmälan

Lämna synpunkter eller gör felanmäl i webbformulär eller app

Hittar du inte rätt kategori för felanmälan i appen, kontakta tillgänglighetsstrateg. Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Program för tillgänglighet

Umeå kommuns program för tillgänlighet ska på ett översiktligt sätt konkretisa den strategiska planen inom perspektivet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, som en del i att nå ett socialt hållbart Umeå. Den vänder sig till nämnder och verksamheter i Umeå kommun samt näringsliv och Umeå kommunföretag.

Sidan publicerades www.umea.se/tillganglighet