Förvaltningar, verksamheter

Förvaltningar och verksamheter har anställda som verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Läs om kommunens förvaltningar och verksamheter i menyn eller klicka i skissen.

Förvaltningar, verksamheter Stadsdirektör Stadsledningskontor Administration och innovation Ekonomi Kommunikation Näringsliv Personal Umeåregionens brandförsvar Överförmyndarenheten i Umeåregionen Fritid Kultur Samhällsbyggnad Bygglov Detaljplanering Lantmäteri Mark och exploatering Miljö- och hälsoskydd Övergripande planering Stöd och omsorg Funktionshinderomsorg Individ- och familjeomsorg Teknik och fastighet Fastighet Gator och parker IT Måltidsservice Städ- och verksamhetsservice Utbildning För- och grundskola Gymnasieskola Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen Äldreomsorg
Sidan publicerades www.umea.se/verksamheter