Myndighetsutövning

Myndighetsutövningen utreder och fattar beslut om insatser som du som invånare ansöker om. Insatserna verkställs, genomförs, inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgens verksamheter.

Sidan publicerades