IT-nämnden

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster är gemensam för Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner.

Ansvarsområde

Nämnden har ansvar för lagring, virtualisering och backup för kommunernas IT-verksamhet. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation.

Så fungerar nämnden

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Umeå, Skellefteå och Vännäs kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. Varje år nomineras ordförande av en av de deltagande kommunerna så att alla kommuner har posten i tur och ordning. Umeå kommunfullmäktige väljer ordförande. Under 2020 har Vännäs kommun ordförande­skapet och Umeå kommun viceordförandeskapet.

Sammanträdesdatum

Umeå kommuns ledamöter

Janet Ågren (S), vice ordförande

Ulrik Berg (M), ledamot

Sidan publicerades