Jämställdhetsutskottet

Ansvarsområde

Jämställdhetsutskottet har till uppgift att

 • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
 • ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som skall behandlas av kommunfullmäktige
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

Så fungerar utskottet

Jämställdhetsutskottet är ett utskott direkt under kommunfullmäktige. Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige och är ledamöter i kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Ledamöter i jämställdhetsutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

 • Kontakt

  Olov Häggström

  sekreterare

  090-16 12 40 olov.haggstrom@umea.se
 • Kontakt

  Charlotta Westerlund (S)

  ordförande, jämställdhetsutskottet

 • Kontakt

  Solveig Granberg (C)

  vice ordförande, jämställdhetsutskottet

Sidan publicerades