Personalnämnden

Personalnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter i personalnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Ansvarsområden

Ur Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder:

Nämnden är kommunens organ för personalstrategiska frågor.

Nämnden ska

  • verka och svara för utveckling i personalpolitiska frågor, samt däri ge råd och biträde till övriga nämnder och styrelser
  • svara för en enhetlig och sammanhållen lönepolitik
  • samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att verksamheten drivs enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt kommunenens policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
  • samordna kompetensförsörjning och omställning
  • svara för uppföljning av fullmäktiges personalpolitiska mål och uppdrag samt tillämpningen av arbetsrättsliga lagar och avtal
  • utveckla arbetet med mångfald och integration i kommunens verksamheter.

Nämnden beslutar om (med undantag för ärenden som delegerats till annan)

  • strategiska arbetsgivarfrågor, det vill säga personalpolitik, lönebildning och pensioner
  • samordning och utveckling av kommunorganisationen
  • att fastställa delegationsordning för personal- och organisationsfrågor.
Sidan publicerades