Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Pensionärsrådet

Umeå kommuns pensionärsråd, UPR, är ett organ för samråd och information mellan Umeå kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Rådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Representation

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund)
 • SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
 • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
 • Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen)
 • Demensföreningen i Umeå

Från kommunens sida finns representanter från

 • äldrenämnden
 • kulturnämnden
 • fritidsnämnden
 • byggnadsnämnden
 • tekniska nämnden
 • kommunstyrelsen.
Sidan publicerades