Pensionärsrådet

Umeå kommuns pensionärsråd, UPR, är ett organ för samråd och information mellan Umeå kommun och pensionärs­organisationerna i kommunen.

Rådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Representation

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund)
 • SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
 • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
 • Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen)
 • Demensföreningen i Umeå
 • Umeå sameförening, Såhkie

Från kommunens sida finns representanter från

 • äldrenämnden
 • kulturnämnden
 • fritidsnämnden
 • byggnadsnämnden
 • tekniska nämnden
 • kommunstyrelsen
Sidan publicerades www.umea.se/upr