Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ledamöter

Sidan publicerades

Hans Lindberg (S), ordförande
kommunstyrelsen

Anders Ågren (M), vice ordförande
kommunstyrelsen

Peter Vigren (S)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Robert Axebro (C)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Moa Brydsten (S)
för- och grundskolenämnden

Lena Riedl (M)
för- och grundskolenämnden

Andreas Lundgren (S)
individ- och familjenämnden

Björn Kjellsson (L)
individ- och familjenämnden

Ari Leinonen (S)
fritidsnämnden

Lennart Johansson (M)
fritidsnämnden

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämnden

Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämnden

Helena Smith (S)
kulturnämnden

Fredrik Elgh (S)
kulturnämnden

Alejandro Caviedes (S)
beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, Region Västerbotten

Anna-Karin Nilsson (M)
beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, Region Västerbotten

Karolina Lundqvist
socialdirektör, Umeå kommun

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör, Umeå kommun

Stefan Hildingsson
fritidschef, Umeå kommun

Karin Isaksson
teknik- och fastighetschef, Umeå kommun

Michael Rystedt,
lokalpolisområdeschef Umeå, Region Nord

Maria Falck
hälsostrateg, Region Västerbotten

Sidan publicerades