Ledamöter

Hans Lindberg (S), ordförande
kommunstyrelsen

Michael Rystedt,
lokalpolisområdeschef Umeå, Region Nord

Anders Ågren (M), vice ordförande
kommunstyrelsen

Janet Ågren (S)
kommunstyrelsen

Christina Bernhardsson (S)
tekniska nämnden

Moa Brydsten (S)
för- och grundskolenämnden

Åsa Bäckström (V)
äldrenämnden

Maria Falck
hälsostrateg, Region Västerbotten

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör, Umeå kommun

Joline Göttfert (M)
fritidsnämnden

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör, Umeå kommun

Tobias Holmbom (V)
för- och grundskolenämnden

Karin Isaksson
teknisk direktör, Umeå kommun

Veronica Kerr (Kd)
äldrenämnden

Ari Leinonen (S)
fritidsnämnden

Leif Mårtensson
tillförordnad kulturdirektör, Umeå kommun

Urban Lindström (S)
Region Västerbotten

Maria Lindvall (L)
för- och grundskolenämnden

Andreas Lundgren (S)
individ- och familjenämnden

Hanna Lundin Jernberg (L)
individ- och familjenämnden

Karolina Lundqvist
socialdirektör, Umeå kommun

Carin Nilsson (S)
äldrenämnden

Stefan Nordström (M)
tekniska nämnden

Izabel Riedl (M)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mariam Salem (Mp)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Carinne Sjöberg (L)
kulturnämnden

Helena Smith (S)
kulturnämnden

Peter Vigren (S)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sidan publicerades