Stäng

Dialog och synpunkter

Här är några olika möjligheter för dig att lämna synpunkter, komma med förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter.

Engagera dig och gör din röst hörd

Akut hjälp

Akut hjälp, krishantering
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren.
Ring 112 vid nödsituation/fara för liv, egendom eller miljö

Felanmälan

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering:

www.umea.se/felanmalan

Telefon

Verksamheter, ledare och medarbetare

Växel, 090-16 10 00

Kontakta kommunalråd/kommunledning, förtroendevalda, ledare, nämndsekreterare och verksamheter via menyn.

Frågor, guidning

Information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen, hjälp med blanketter med mera:
Kommuninformation, 090-16 10 10

Öppet

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30

Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Samtalsförmedlande tjänster – texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller behöver hjälp med telefonsamtal kan du ringa till oss med samtals­förmedlande tjänster.

Använd texttelefoni, teletal eller bildtelefoni

Mejl

Personliga ärenden

Skicka mejl om individuella ärenden till respektive verksamhet.
På sidan du kommer till står vart du ska skicka olika slags ärenden:

Mejl till verksamheter

Mejl till medarbetare: fornamn.efternamn@umea.se

Allmänna ärenden

Skicka mejl i allmänna ärenden till Umeå kommun: umea.kommun@umea.se

Med formulär, anonymt

Skicka mejl med formulär

Post och fax

Umeå kommun
901 84 Umeå

Fax: 090-16 32 08

Särskilda adresser för fakturor

Besök i stadshuset

Umeå kommun
Skolgatan 31A

Hitta till stadshuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (hitta.se)

Hitta på stadshusområdet, hitta besöksparkering , 105.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Öppet

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Synpunkter, förslag

Lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm:

Barn och utbildning

Lämna synpunkter och förslag, utbildning

Färdtjänst

Lämna synpunkter och förslag, färdtjänst

Äldreomsorg, Stöd och omsorg

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Övriga ärenden

Lämna synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras.
Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Dialoger och samråd

Ta del av inbjudan till aktuella dialoger och samråd:

Anslagstavla: www.umea.se/anslag

Nyheter på webbplatsen: www.umea.se/nyheter

Blanketter, e-tjänster

Använd blanketter och e-tjänster för olika ärenden:

Självservice, e-tjänster (lista)

Mer information

Om allmän offentlig handling

Frågor, synpunkter, förslag och tips som kommer till kommunen via mejl eller brev är normalt allmän offentlig handling. Det innebär att innehållet är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av det, om det inte innehåller något som skyddas av sekretess.

Allmän offentlig handling

Organisationsnummer

Umeå kommuns organisationsnummer: 212000-2627

Skicka faktura till Umeå kommun

Sidan publicerades www.umea.se/kontakt