Möten, handlingar och protokoll

Här är datum för kommande sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Du kan via länkar ta del av föredragningslistor, handlingar och protokoll och följa vad politikerna bestämmer.

Läs mer om kommunens organisation: umea.se/organisation

Handlingar, protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges föredragningslistor, handlingar och protokoll

Webb-tv (direktsändning) från kommunfullmäktiges möte och inspelade möten (video)

Kommande möten

Måndagar, klockan 9.00

17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Hållbarhetsutskottets föredragningslistor och protokoll

Näringslivs- och arbetsutskottets föredragningslistor och protokoll

Planeringsutskottets föredragningslistor och protokoll

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

4 juni, 13 augusti, 17 september, 15 oktober, 21 oktober (måndag), 12 november, 3 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

18 juni, 27 augusti, 1 oktober, 19 november, 17 december

Näringslivs- och arbetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

28 maj, 11 juni, 6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 21 oktober (måndag, klockan 14.30), 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 9.00

28 maj, 11 juni, 6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Handlingar och protokoll

Brand- och räddningsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

25 september
20 november
18 december

Handlingar och protokoll

Byggnadsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

13 juni (torsdag)
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
11 december

Handlingar och protokoll

Fritidsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

Handlingar och protokoll

För- och grundskolenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 9.00

20 juni
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Handlingar och protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

19 juni
25 september
23 oktober
20 november
11 december

Handlingar och protokoll

Individ- och familjenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 8.30

19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Handlingar och protokoll

IT-nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

11 november

Handlingar och protokoll

Jämställdhetsutskottets föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 9.00

5 juni (onsdag)
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Handlingar och protokoll

Kulturnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.15

29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Handlingar och protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Handlingar och protokoll

PA-nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Fredagar, klockan 9.30

13 september
15 november

Handlingar och protokoll

Personalnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Tisdagar, klockan 9.00

4 juni (inställt)
13 augusti
20 september (fredag)
15 oktober
12 november
3 december

Handlingar och protokoll

Tekniska nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

13 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

10 juni
19 augusti
23 september
14 oktober
4 november
9 december

Handlingar och protokoll

Valnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Klockan 8.30

Onsdag 12 juni
Torsdag 13 juni
Måndag 23 september
Tisdag 26 november

Handlingar och protokoll

Äldrenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 8.30

29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

19 juni
4 september
24 september (tisdag)
30 oktober
4 december

Sidan publicerades www.umea.se/moten