Fältgruppen – mitt bland ungdomarna

Fältgruppen är socialtjänstens förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till ungdomar i åldern 12–20 år, med huvudsakligt fokus på de under 18 år. Vi jobbar dagtid, kvällar och helger och du hittar oss på fritidsgårdar, skolor, på stan och vid olika ungdomsarrangemang. Vi samarbetar med många så du ser oss ofta tillsammans med polis, vakt­bolag, fritidsledare, föreningar, skolpersonal och andra inom socialtjänsten.

Uppsökande och relationsskapande arbete

Vi rör oss runtom i Umeå där ungdomar träffas, både dag och kvällstid. Ge oss gärna tips på vart du tycker att vi ska åka. Vi besöker olika festplatser, fritidsgårdar och stan för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Vid behov av stöd kan vi hjälpa till rätt instans. Det kan till exempel vara föräldrakontakt, Ingången, BUP, Ungdoms­hälsan eller andra verksamheter inom socialtjänsten.

Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi agera. Det kan handla om droger eller att man skadar sig själv eller andra.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra, som skolor, fritidsgårdar, UmeBrå, föreningar med flera. Vi har mycket kontakt med föräldrar utifrån det vi ser genom vårt uppsökande arbete. När vi känner oro kring en viss ungdomsgruppering samlar vi föräldragrupper till orosmöten för att tillsammans hitta en väg framåt.

Fältgruppen har också ett uppdrag att förmedla kunskap om ungdomssituationen i Umeå till andra via föreläsningar, föräldramöten, informations- och opinionsbildande insatser, information och kunskap inom den egna organisationen samt samarbete med andra yrkesgrupper.

Sidan publicerades