Fältgruppen – mitt bland ungdomarna

Fältgruppen tillhör socialtjänsten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar och deras föräldrar. Hör av dig till oss om du

  • som ungdom känner sig orolig för sig själv eller någon annan i sin närhet. Det kan exempelvis vara en kompis, syskon, förälder eller annan vuxen
  • inte mår bra av olika anledningar och behöver en vuxen att prata med
  • som vuxen känner en oro när din ungdom vistas ute kvällar och helger och behöver prata om det
  • har frågor, funderingar eller behöver mer kunskap
  • behöver hjälp och stöd – då vi vid behov kan lotsa vidare till exempel till Ingången alkohol- och drogrådgivning eller mottagningsenheten.

Fältgruppen består av sex fältpedagoger som finns ute både dagtid, vissa kvällar och de flesta av helgerna året runt.

Kom gärna fram och prata när du träffar på oss på stadens gator och torg, i skolan, grillplatser eller liknande!

Vi har sekretess och du kan vara anonym

Du kan höra av dig direkt till oss. Vi har sekretess, för inga journaler och du kan även höra av dig anonymt till vid oro, frågor och funderingar. Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi agera.

Uppsökande och relationsskapande arbete

Fältgruppen finns till för ungdomar och deras föräldrar men också andra vuxna som i sin profession arbetar med ung­domar. Dessa är också våra viktigaste samverkanspartners för att göra ett gott arbete. Fältgruppens uppdrag är att i tidigt skede upptäcka och identifiera ungdomar som riskerar att hamna i riskzon vad gäller droger, alkohol, kriminalitet, dåligt mående, mobbing, utanförskap eller annat normbrytande beteende. Finnas till som stöd och ge motivation till förändring samt vid behov lotsa vidare till exempelvis Ingången alkohol- och drogrådgivning, mottagningsenheten et cetera.

För att uppnå detta är det viktigt med förebyggande och relationsskapande arbete. Det kan handla om att vara där ungdomarna är, exempelvis i skolkorridorer, centrum, sociala medier, grillplatser, festplatser och liknande. Fältgruppen arbetar även med information och kunskapsspridning genom till exempel föräldramöten, personalmöten, temadagar för ungdomar ute på skolorna, media och olika samverkansforum med de som i sin profession arbetar med ungdomar.

Sidan publicerades www.umea.se/faltgruppen