Barn 0-12 år

Barn 0-12 år riktar sig till familjer i behov av stöd och all behandling anpassas efter familjens behov. Behandlarnas uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen.

Insatsen består av olika delar och alla delar handlar om att ta hand om ett barn. En del handlar om vad barn behöver och vad föräldrar kan göra för barnet. Här kan man få lära sig mer om bra mat för barn, hur man gör hemmet säkert mm

En annan del handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Barn behöver stöd och uppmuntran från sin förälder för att lära sig nya saker och utvecklas.

Hur går det till?

Förälder bjuds in till en informationsträff och får då träffa en familjebehandlare som berättar om insatsen och så får föräldern själv bestämma om hen vill delta. Förälderns partner är självklart välkommen att delta.

Tillsammans med behandlaren bestämmer föräldern vad som är viktigt att träna på och det avgör hur lång tid insatsen kommer att ta.

En viktig förutsättning för arbetet är att familjen är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan familjebehandlare och familj är grundläggande för arbetet.

Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras vardagsnära miljö men vi erbjuder även träffar i våra lokaler på Jägarvägen 18.

 

Sidan publicerades