FFT, Funktionell familjeterapi

FFT är en i forskning väl förankrad familjebehandling när barn eller ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden, till exempel bråk och konflikter, skolk, missbruk. Målsättningen med behandlingen är att få till en förändring genom att förbättra relationer och kommunikation i familjen.

Behandlingen erbjuds till ungdomar i åldern 13 till och med 18 år och deras familjer.

I FFT arbetar en terapeut med hela familjen. Vi träffas under 3–6 månader och arbetar kring din familjs situation, antingen i hemmet eller i familjebehandlingens lokaler. Alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med.

Vi jobbar för att göra hela familjen delaktiga i lösningen av det som ni upplever som bekymmer.

Sidan publicerades