Trappan

Det psykiska och fysiska våld som sker i hemmet blir en del av barnens uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Våldet blir en familjehemlighet och barnen berättar sällan för någon utomstående om sina upplevelser. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Att utsätta barn för att uppleva våld i hemmet, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld.

Individuella samtal för barn

Trappan är en metod för enskilda krissamtal med barn som upplevt våld i nära relationer. Metoden har utvecklats av Rädda Barnen. Syfte med samtalen är att ge kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuld­känslor, förbättra barnets eller den ungas självkänsla, öka tilliten till vuxna och hjälp att lämna händelserna bakom sig.

Trappan är en del av Familjebehandling 0-18 år.

 


Sidan publicerades