IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling

Sidan publicerades

Innehåll

IHF är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 13-18 år, där familjen hamnat i negativa och destuktiva mönster med relationsförsvårande beteende.Vi arbetar kring familjens situation för att öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. Alla i familjen kan göras delaktiga i arbetet vilket innebär att även syskon kan ingå i det direkta arbetet och vara en viktig del av lösningen av det som upplevs som bekymmer.

Hur går det till?

Vi arbetar i team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren ansvarar för att leda och organisera behandlingsarbetet. Familjebehandlaren stöttar föräldrarna med föräldrastrategier och familjesamtal för att stärka relationerna inom familjen. Ungdomsbehandlaren stöttar och hjälper ungdomen att hitta fungerande strategier i vardagen och förbättra kommunikationen i familjen.

Sidan publicerades