Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling

Sidan publicerades

Innehåll

IHF är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 13-18 år, där familjen hamnat i negativa och destuktiva mönster med relationsförsvårande beteende.Vi arbetar kring familjens situation för att öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. Alla i familjen kan göras delaktiga i arbetet vilket innebär att även syskon kan ingå i det direkta arbetet och vara en viktig del av lösningen av det som upplevs som bekymmer.

Hur går det till?

Vi arbetar i team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren ansvarar för att leda och organisera behandlingsarbetet. Familjebehandlaren stöttar föräldrarna med föräldrastrategier och familjesamtal för att stärka relationerna inom familjen. Ungdomsbehandlaren stöttar och hjälper ungdomen att hitta fungerande strategier i vardagen och förbättra kommunikationen i familjen.

Sidan publicerades