PYC, Parenting young children

En föräldrautbildning i hemmet för föräldrar med små barn i åldern 0–7 år.

Att vara förälder kan vara både underbart och utmanande och alla föräldrar kan vara hjälpta av att lära sig mer. Genom insatsen PYC lär man sig vad barn behöver vid olika åldrar. PYC lär också ut barnsäkerhet och tips på hur man kan aktiverar barn.

PYC består av olika delar och alla delar handlar om att ta hand om ett barn. En del handlar om vad barn behöver och vad föräldrar kan göra för barnet. Här kan man få lära sig mer om bra mat för barn, hur man gör hemmet säkert.

En annan del handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Barn behöver stöd och uppmuntran från sin förälder för att lära sig nya saker och utvecklas.

Hur går det till?

Förälder bjuds in till en informationsträff och får då träffa en familjebehandlare som berättar om PYC och så får föräldern själv bestämma om hen vill delta i PYC. Förälderns partner är självklart välkommen att delta.

Tillsammans med behandlaren bestämmer föräldern vad som är viktigt att träna på och det avgör hur lång tid det tar att genomföra PYC.

Föräldern och behandlaren gör uppgifter och övningar tillsammans, ibland är barnet med och ibland inte. Behandlaren visarr hur man kan göra och därefter övar man tillsammans.

En viktig förutsättning för arbetet är att familjen är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan familjebehandlare och familj är grundläggande för arbetet.

Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras vardagsnära miljö.

Sidan publicerades