Familjerätt och stöd vid separation

Familjerätten ger stöd i frågor gällande faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption. I samband med separationer arbetar familjerätten med samarbetssamtal, avtal angående vårdnad, boende och umgänge samt utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol.

Barn och separationer

När man bestämt sig för att separera kan det finnas saker kring barnet som det är svårt att komma överens om. Många gånger är det barnet som kommer i kläm. Det kan till exempel handla om beslut kring hur ofta barnet ska vara hos respektive förälder eller hur samarbetet mellan föräldrarna ska se ut. Familjerätten kan vara ett stöd för att lösa dessa praktiska frågor.

Hjälp vid vårdnad, boende och umgängesfrågor

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrar att komma överens.

Samarbetssamtal

Familjerätten kan också hjälpa föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal i frågorna vårdnad, boende och/eller umgänge

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrarna ansvarar för att gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. De ska lyssna och ta hänsyn till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska gemensamt bestämma om hur barnet ska bo efter separationen. Om barnet ska bo mer hos en av föräldrarna behöver föräldrar komma överens om hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrar inte kommer överens kan de söka hjälp hos familjerätten eller gå vidare till domstol.

Juridisk process vid separation

Föräldrars försörjningsskyldighet

Alla föräldrar är skyldiga att efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller ej. En förälder som inte bor tillsam­mans med sitt barn bidrar med sin del genom att betala underhålls­bidrag. Underhållsbidrag beräknas på samma sätt vid gemen­sam vårdnad som när en förälder är ensam vårdnads­havare.

Mer information på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades