Samarbetssamtal

Barn har, även om föräldrarna inte lever tillsammans, behov av samhörighet med båda sina föräldrar. Det ligger därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta om barnen.

Kunna fatta gemensamma beslut

Samarbetssamtal syftar till att föräldrar ska kunna fatta gemensamma beslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, eller att förbättra sitt samarbete om barnen. I samarbetssamtal deltar föräldrarna och en eller två samtalsledare. Samtalsledarnas främsta uppgift är att hålla barnfokus. Samarbetssamtal förutsätter att man avstår från en juridisk process eller om en sådan redan är inledd, låter den vila tills vidare. Samtalen omfattas av de sekretess­bestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

Tingsrätten kan även ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbetssamtal, i syfte att nå en samförståndslösning tidigt i domsstolsprocessen. Endast de samtal som kommer som uppdrag från Tingsrätten registreras i socialregistret.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades