Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är ense om vårdnad, boende och/eller umgänge kan upprätta ett skriftligt avtal som kan godkännas av individ- och familjenämnden.

Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma att avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade. Det avtal som nämnden har godkänt har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.

Om en förälder bryter avtalet kan den andre föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades