Nyhetsarkiv

 • Stor uppslutning på Mickelbo gård

  Det blev en lyckad dag när nästan 100 vuxna och barn tillsammans umgicks med alla djuren på Mickelbo gård i början av september.
 • Familjehemsdag på Mickelbo gård

  Familjehemscentrum bjuder familjehemmen till minidjurparken Mickelbo gård söndag 3 september. Dagen är reserverad för oss och vi hoppas att barn i alla åldrar k...
 • Familjehemsenkäten är klar

  Tack till alla som svarat på familjehemsenkäten och god fortsättning. Svaren i enkäten var övervägande positiva. De allra flesta familjehem känner sig trygga i...
 • Mentorskap, utbildning och gruppverksamhet

  För att möta upp familjehemmens önskan om att få fler tillfällen och forum för erfarenhetsutbyte med andra familjehem erbjuder Familjehemscentrum: