Avlösning i hemmet för barn och unga

Avlösning som sker i barnet/ungdomens hem, syftar till att anhöriga ska få avlastning för att kunna utöva egna fritids­aktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning stöds utifrån lagen om stöd och service, LSS.

Behovet hos den enskilde barnet/ungdomen matchas ihop med en avlösare som på bästa sätt ska ge det stöd som beviljats.

Sidan publicerades