Avlösarservice i hemmet för barn och unga

Du som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få avlastning för att få tid till egna aktiviteter eller till barnets syskon. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta vårdnadshavare i vardagliga aktiviteter. Vårdnadshavare och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet i närområdet om det är lämpligt för barnet eller ungdomen. Avlösningen är kostnadsfri, men vårdnadshavaren betalar kostnader i samband med eventuella utflykter. Avlösningen sker ett visst antal timmar per månad, eller undantagsvis vid enstaka tillfällen.

Du ska kunna känna dig trygg i att barnet eller ungdomen tas om hand av kompetent och engagerad personal. Alla som arbetar inom avlösarservice i hemmet har tystnadsplikt och lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning.

Avlösarservice i hemmet regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om LSS

Viktigt att veta

  • Ditt hem är avlösarens arbetsplats, vilket kan innebära viss anpassning av hemmet, till exempel med hjälpmedel. Du ansvarar själv för ansökan om hjälpmedel via sjukvården.
  • Vårdnadshavare ska för avlösaren vara nåbara på telefon så att du kan nås om något skulle inträffa.
  • Avlösaren kan anpassa sina tider efter ditt behov men det är enklast för alla att göra ett schema för tiden.
  • Insatsen är kostnadsfri. Du som vårdnadshavare betalar dock eventuella kostnader i samband med utflykter för både ditt barn eller ungdom och avlösaren.
  • Avlösarna får inte köra bil i tjänsten utan åker kollektivt. Du betalar resekostnader för ditt barn eller ungdom vid utflykter.
  • Avlösarens uppdrag är att ge stöd och omvårdnad till personen som har funktionsnedsättning och ansvarar inte för eventuella syskon eller vänner.
  • Avlösaren utför inte hushållsarbete, förutom de sysslor som är direkt anknutna till familjemedlemmen.
  • Avlösaren arbetar inte om ditt barn eller ungdom har magsjuka, influensa eller på annat sätt är smittsamt.
  • Vid förändrat behov av avlösningens omfattning, kontakta din biståndshandläggare.

Ansök om avlösarservice

Ansökan om avlösarservice görs hos din biståndshandläggare, hos mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades