Boende enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att bo i en egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Kommunen kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig. Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning och ger dig sedan stöd efter dina behov.

De lagar som styr vilket stöd du kan få är socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS)

Olika typer av bostad med särskild service

Om du trots stöd och anpassning inte kan bo i ett eget boende, kan du få bo i en bostad med särskild service. Det innebär att din bostad anpassas efter dina behov och att du har nära till personal som kan hjälpa dig med omvårdnad och fritidsaktiviteter. Du får också hjälp av arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast.

Gruppbostad

När du bor i en gruppbostad bor du i egen lägenhet och har nära till gemensamma utrymmen. De flesta gruppbostäder har personal under större delen av dygnet.

Servicebostad

När du bor i en servicebostad bor du i egen lägenhet, men du har nära till personal som kan hjälpa dig. Du har nära till gemensamma utrymmen.

Annan särskilt anpassad bostad enligt LSS

I vissa fall kan du få bo i en vanlig lägenhet med en viss grundanpassning. Då ingår normalt inte omvårdnad, service eller fritidsaktiviteter.

Boende med särskild service för barn och unga enligt LSS

Barn som behöver boende med särskild service får alltid bo tillsammans med andra barn. Personal finns på plats dygnet runt.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades