Umeå kommun som utförare av assistans

Umeå kommun är ett tryggt alternativ

Umeå kommun erbjuder dig med varaktig funktionsnedsättning en personlig assistans som du kan känna dig trygg med. Vi har kunniga och erfarna assistenter och säkerställer att du har möjlighet att påverka din vardag och assistans. Assistenten hjälper dig med allt du behöver i din vardag och medverkar till att du stärker din självständighet.

Utbildade assistenter och god uppföljning

Väljer du oss som assistansutförare kommer vi att tillsammans göra en genom­förandeplan utifrån det beslut du fått från Försäkringskassan eller kommunen. I genomförandeplanen beskrivs hur dina insatser ska utföras och det ger dig god möjlighet att påverka hur du vill utforma din assistans. Planen följs upp var sjätte månad.

När du valt Umeå kommun som utförare överlämnar du hela arbetsgivaransvaret till oss. Vi har en professionell hantering och sköter all rekrytering och anställning av assistenter. Du bestämmer själv hur mycket du vill vara delaktig i rekryteringen. Du kan lämna särskilda önskemål om person/personer att anställa. Vi ansvarar också för att assistenterna får den fortbildning de behöver och att arbetsmiljön är god. Hos oss får du långvariga relationer med dina assistenter eftersom många arbetar länge hos oss. Alla assistenter har tystnadsplikt vilket innebär att de inte får prata om dig med någon utan ditt samtycke.

Alla våra assistenter utbildas i bland annat bemötande, kommunikation, dokumentation, funktionsnedsättningar och lagstiftning. Detta för att de ska kunna ge dig möjlighet att utvecklas och vara självständig utifrån dina förutsättningar. Det finns även möjlighet till brukarspecifika utbildningar, om detta krävs för att utföra en god assistans. Du har löpande kontakt med ansvarig enhetschef kring din assistans. Om du vill besöker enhetschefen dig också kontinuerligt för att följa upp din assistans. Förutom årlig träff för alla brukare och assistenter anordnar vi också brukarträffar där du kan vara med och påverka och utveckla den personliga assistansen inom Umeå kommun.

Vår vision

Vi ska gemensamt skapa det bästa och självklara assistansvalet.

Vad betyder visionen?

Att gemensamt skapa står för att assistansanvändare, medarbetare och ledning tillsammans skapar assistansen. Alla är lika viktiga för att nå visionen.

Bästa står för att alltid sträva efter att göra jobbet på bästa sätt, att kontinuerligt mäta för att se vad assistansanvändarna och medarbetarna tycker samt att arbeta med ständiga förbättringar.

Självklara står för att vara välkänd och ha gott renommé.

Välkommen till Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans!

Sidan publicerades