Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att du för personens räkning kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarenheten har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Överförmyndarnämnden har heller inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Överförmyndarnämnden kan bli involverade först om någon misstänker att fullmaktshavare missbrukar sitt förtroende.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Fullmaktstagaren ordnar själv förvaring av fullmakten.

Sidan publicerades