Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Detta beslutade regeringen om för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar.

Barnets perspektiv i fokus

I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Samtalen är kostnadsfria och bokas hos familjerätten i Umeå.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades