Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning NY!

Daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du ha rätt till så kallad daglig verksamhet.

Genom att få lyckas med arbetsuppgifter utifrån dina förutsättningar skapar vi en känsla av att vara en del i det sociala sammanhanget samtidigt so vi utvecklar den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Du som är i yrkesverksam ålder, inte är arbetssökande eller utbildar dig kan få insatsen daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som efter hjärnskada i vuxen ålder fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. De personer som har rätt till insatsen daglig verksamhet omfattas av personkrets ett och två.

Personkrets ett

Till personkrets ett räknas personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets två

Till personkrets två räknas personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Fem olika inriktningar

De dagliga verksamheterna är uppdelade i fem olika inriktningar och i vilken verksamhet du får placering på beror på dina egna önskemål och behov av insatser. Inom alla inriktningar tränas dina förmågor för att klara arbetslivets grundläggande krav så att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. De olika inriktningarna är:

Spår 1. Den dagliga verksamheten kan till exempel innehålla gruppaktiviteter, arbetsuppgifter eller sinnesupplevelser. Passar personer som har behov av struktur och rutiner för att vardagen ska fungera samt har stort behov av nära stöd av personal exempelvis personer med autism, PWS och liknande stödbehov.

Läs mer om spår 1

Spår 2. Personer som har behov av till exempel sinnesupplevelser, rörelse och drama.
För personer på tidig utvecklingsnivå.

Läs mer om spår 2

Spår 3. Exempel på aktiviteter kan vara skapande, caféverksamhet, media och legoarbeten.
Riktar sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om spår 3

Spår 4. Individuell placering på företag riktar sig till personer med högre självständighet i arbetslivets grundläggande krav och som klarar att vara ute på ett företag eller en förening. Personerna har kontakt med en arbetskonsulent från daglig verksamhet men har en handledare från arbetsplatsen som stöd i arbetsuppgifterna.

Läs mer om spår 4

Spår 5. Personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varierande arbetsuppgifter såsom demontering, bakning, vedhantering, städ, hantverk.

Läs mer om spår 5

Habiliteringsersättning

Daglig verksamhet är en insats som ska ge en meningsfull sysselsättning. Den kan för en del vara upplagd så att det leder till en möjlighet att söka ett arbete längre fram. Du som deltar i daglig verksamhet i Umeå kommun får ingen lön utan en habiliteringsersättning.

Ersättningen höjs under 2024 från 57 till 149,5 kronor per heldag och från 29 kronor till 76,50 kronor per halvdag och återgår sedan till tidigare ersättningsnivå. Ersättningen motsvarar 0,1 procent av prisbasbeloppet per heldag och uppräknas årligen.

Så här ansöker du

För att kunna delta i en daglig verksamhet behöver du ansöka om insatsen och få den utredd hos kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål och förutsättningar. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut. Om du får bifall har du möjlighet att delta i någon av verksamheterna som erbjuds utifrån dina behov.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

090-16 10 02

mottagningsenheten@umea.se

Besöksadress

Kungsgatan 71–73

Postadress

Socialtjänsten
Umeå kommun
Box 3045
903 02 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades