Spår 2

Kupan är en gruppverksamhet med inriktning på musik, rörelse, drama, skapande och sinnesupplevelser för personer på tidig utvecklingsnivå. Alla deltagare erbjuds individuella scheman och bildstöd som tydliggör dagens aktiviteter.

Exempel på arbetsuppgifter: Gruppaktiviteter varvas med rastaktiviteter som kan utföras självständigt eller tillsammans med personal eller medföljare.

Fysisk miljö: Kupans lokaler är anpassade för sinnesupplevelser och aktiviteter inspirerade av Snoezelenmetoden. Kupan har 3 upplevelserum med vattensäng, fiberoptik, ljuseffekter och vibrationer.

Adress: Storgatan 28 A

Fjärilen är en gruppverksamhet för personer på tidig utvecklingsnivå med stort fokus på rörelse och musik ex. melodifestivalen. Vi erbjuder även sinnesupplevelser och aktiviteter i anpassade upplevelserum.

Exempel på arbetsuppgifter: Alla deltagare erbjuds individuella scheman och bildstöd som tydliggör dagens aktiviteter. Handledarledd gruppverksamhet varvas med rastaktivitet som innebär bänkarbete, spel m.m. antingen självständigt eller tillsammans med handledare eller medföljare.

Fysisk miljö: Fjärilens lokaler är anpassade för sinnesupplevelser och aktiviteter inspirerade av Snoezelenmetoden. Vi har 5 upplevelserum med alltifrån vattensäng, fiberoptik, ljuseffekter och vibrationer till Virtual reality (VR) upplevelser och interaktiva spel.

Adress: Backenvägen 154

Lumina är en gruppverksamhet med inriktning på musik, rörelse, drama, skapande och sinnesupplevelser för personer på tidig utvecklingsnivå. Deltagarna erbjuds aktiviteter som följer årshjulet och är årstidsbaserade.

Exempel på arbetsuppgifter: Alla deltagare erbjuds individuella scheman och bildstöd som tydliggör dagens aktiviteter. Gruppaktiviteter varvas med rastaktiviteter som kan utföras självständigt eller tillsammans med handledare eller medföljare.

Fysisk miljö: Lokalerna är anpassade för sinnesupplevelser och aktiviteter inspirerade av Snoezelenmetoden. Vi har 6 upplevelserum utifrån elementen: jord, luft, vatten, eld där deltagaren kan uppleva allt från bubbelrör, fiberoptik och vattensäng till rytm, musikvibrationer och interaktiva spel. Vi har även upplevelserum för lugn och ro med vår Ergonova gungstol samt vårt uterum - Sinnenas trädgård. En stor del av vår verksamhet sker utomhus där vi tar del av naturen och utforskar årstidernas påverkan på naturen.

Adress: Hälsogränd 1

Sidan publicerades