Spår 4

Externa placeringar

Externa placeringar ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes självständighet samt skapa en känsla av sammanhang och möjlighet till arbete. Deltagare behöver vara självständiga i arbetslivets grundläggande krav då de förväntas vara ute på en arbetsplats. Varje deltagare har en utsedd handledare på arbetsplatsen samt en arbetskonsulent som följer upp insatsen samt ger stöd till handledaren på arbetsplatsen.

Det finns två inriktningar inom verksamheten: extern placering eller externt med stöd. En bedömning görs i varje enskilt fall för att se över deltagarens behov av stöd.

Exempel på arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket företag du har din dagliga verksamhet på.

Fysisk miljö: Deltagarna har sin sysselsättning på företag eller föreningar i Umeå med omnejd. Deltagarna tar sig till och från sin dagliga verksamhet självständigt med buss, cykel, promenad eller färdtjänst. 

Bedömning om geografisk placering görs individuellt. 

Sidan publicerades