Spår 5

Aros

Aros en daglig verksamhet som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På Aros tränas förmågor för att klara arbetslivets basala krav och bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. Det kan till exempel vara att komma i tid till sitt arbetspass, arbeta med olika uppgifter och att träna på att vistas i sociala sammanhang. Du behöver inga förkunskaper och arbetsuppgifterna ska kunna passa de flesta.

Det finns olika arbetsgrupper på Aros där det ges möjlighet till meningsfull sysselsättning, gemenskap, delaktighet och förutsättning till bättre struktur i vardagen, vilket för många ger bättre livskvalité. Gemensamt för hela Aros är att de flera arbeten utförs på uppdrag, genom samarbete med kommunen, företag, intresseorganisationer och privatpersoner. Alla grupper ansvara för att hålla rent och städat i sina lokaler.

Exempel på arbetsuppgifter:

Grupp 7A: Deltagarna arbetar med diverse administrativa uppgifter utifrån uppdrag och beställningar från samarbetspartners. Det utförs hantverksuppgifter som att sy, virka, sticka och snickra. Även andra arbetsuppgifter som räkna pusselbitar eller utföra affischering finns. Andra arbetsuppgifter som kan vara tillfälliga utifrån uppdrag och beställning.   

Film och foto: I gruppen arbetar deltagarna med diverse uppgifter exempelvis fotografering, redigering, inspelningar m.m. som varierar utifrån de uppdrag samarbetspartners beställer. Uppdragen omfattning och innehåll granskas så att de är rimliga att utföra utifrån gruppens deltagare och vad de kan utföra. Många uppdrag utförs utanför Aros lokaler, vilket kräver att deltagaren kan vistas och fungera i olika miljöer och sociala sammanhang. Arbetstiderna kan ibland variera utifrån uppdraget.  

Verkstad: På verkstaden arbetar deltagarna enskilt eller i mindre grupp i en verkstadslokal. Arbetsuppgifter i verkstadsgruppen är varierande men exempelvis river böcker som återvinns till pappersmassa eller arbetar med enklare montering och demontering.

Mat, bak och inomhustrivsel: I gruppen arbetar deltagarna med hushållsuppgifter som bakning, diskning, städning och klädvård.

Trivselgruppen: Deltagarna planerar tillsammans med handledarna dagens arbetsuppgifter som kan bestå av underhåll av lokaler som rengöring av ventiler, lister, lampor, ordentlig skurning av golv m.m. De utför även klädvård, åker och gör inköp till verksamheten, affischerar och andra uppgifter som behöver göras, både ute och inne. Arbetsuppgifterna är varierande och föränderliga, vilket kräver viss flexibilitet och samarbetsförmåga.

Servicegrupp Nydala: Arbetsplatsen ligger i anslutning till Nydalasjön inom ett inhägnat område med plats för virkesupplag, baracker, kapar och klyvare som krävs för verksamheten. Arbetet genomförs företrädesvis utomhus året runt. De flesta av uppgifterna är i samarbete och på uppdrag av Umeå fritid, en del uppdrag är till samfälligheter.

Aros Björken:  Är för deltagare som har behov av att vistas i en lugnare miljö med mindre stimuli och intryck. Det kan vara känslighet för ljud, ljus samt social interaktion. För att möta deltagarnas individuella behov är antalet deltagare som vistas i lokalerna färre än i övriga grupper. Här finns förutom ett samlingsrum, flera mindre arbetsrum.

Här arbetas det att först skapa trygghet för deltagarna i vad som förväntas, förutsägbarhet i relationen till handledare och övriga personer i hur arbetsuppgifter ska utföras.  Varje deltagare får en stund tillsammans med en handledare i början och slutet av arbetspasset. På så sätt kan uppgifter anpassas efter energi och mående och en utvärdering av hur det fungerat kan göras innan hemgång. Det finns möjlighet att prova på och skifta mellan olika arbetsuppgifter så som bakning, administrativa uppgifter, demontering, trä och textilt hantverk mm. Det utförs ibland legoarbeten i samarbete med olika arbetsplatser/föreningar.

Träffpunkten: Det är en mötesplats i Aros Björkens lokal, för personer med psykisk ohälsa som önskar bryta isolering, integrera med andra utanför arbetet och ingå i ett socialt sammanhang. Det krävs inget beslut för deltagande. För närvarande är öppettiderna onsdagar och fredagar 13.00-15.30. Deltagarna ska känna sig välkomna och uppmärksammade. De uppmuntras till att ta egna initiativ vad gäller aktiviteter och i att integrera med andra. Möjlighet att köpa sig en kopp te eller kaffe.  

Förutom social samvaro är tanken att ge möjligt för deltagare att utvecklas och stärka sina förmågor. Samhällsfrågor och nutidsinformation är återkommande i samtalen. Det finns möjlighet att vara kreativ, guidade avspännings- och fysiska aktiviteter, gemensamma sångstunder, frågesport, spel samt böcker som går att läsa på plats eller köpa billigt.   

Fysisk miljö: Aros verksamhet är förlagd på Carlshem samt har sin servicegrupp på Nydala i anslutning till Nydalasjön. Deltagarna tar sig till och från sin dagliga verksamhet självständigt med buss, cykel, promenad samt färdtjänst. Bedömning om geografisk placering görs individuellt. 

Adress: Glimmervägen 7 A-B och 7 F.

Sidan publicerades