3.1.3.2 Material

Klimatpåverkan från material

Klimatpåverkan från material ska beaktas utifrån ett livscykelperspektiv, och begränsas i den utsträckning som ekonomiska och tekniska förutsättningar tillåter.

Hushållning med material och materialval

Vid projektering:

  • Välj i första hand naturliga material.
  • Om produkt bestående av sammansatt material föreskrivs, ska möjligheter till sortering av olika fraktioner för återanvändning, återvinning eller sortering beaktas.

Giftiga ämnen i material

Projektör och entreprenör ska välja anläggningsmaterial som uppfyller BASTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. klass A och B eller motsvarande i ett liknande system (till exempel Byggvarubedömningen eller SundaHus). Material som fått bedömningen A eller B i är godkända för användning. Enligt produktvalsprincipen ska A-klassad byggvara prioriteras före B om möjligheten finns. Material med totalbedömningen C får endast användas efter beställarens godkännande. Varor som används i entreprenaden ska vara miljöprövade.

Särskilda krav för massor, se 2.2.2.1 Sulfidjord, tjärasfalt och förorenade massor, 3.1.2.2.7 Miljögeotekniska handlingar.

Material som innehåller vissa ämnen ska undvikas. Information om ämnen att undvika finns i

Vissa material är exkluderade från kraven:

  • Infästningsdetaljer bestående av metall, metallegeringar eller förzinkad metall som enda material.
  • Varor enbart bestående av naturliga sten och bergmaterial, exempelvis kantsten.

Trä

Om trä ska användas förespråkas trä från hållbart skogsbruk, verifierat av tredje part gentemot hållbarhetscertifiering. Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är exempel på sådana certifieringar.

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke bör undvikas. Tryckimpregnerat virke ska vara kvalitetssäkrat av Nordiska träskyddsrådets märkning, NTR, i de fall användning av byggtekniska skäl inte kan undvikas.

Natursten

I första hand återanvänds befintligt material från platsen alternativt från Gator och parkers lager av sparat material på Västerslätt eller Ersboda.

Vidare information om natursten återfinns under 3.2.4.3 Markbeläggning av natursten.

Sidan publicerades