3.1.3.3 Kemiska produkter

Kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen får inte användas utan att kommunens miljöavdelning har granskat användningen. Till särskilt farliga ämnen räknas utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, se Umeås lokala miljömål.

Kemiska produkter som ska granskas:

  • Produkter i BETA-registret
  • Kemiska produkter som klassas som B i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.
  • Kemiska produkter som klassas som C i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.
  • Kemiska produkter som inte finns i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

För mer information om Chemsoft, se Trafikverkets Chemsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kemiska produkter som är undantagna från granskning är drivmedel som finns listade i ”Gemensamma miljökrav för entreprenader” samt hydraulvätskor som uppfyller miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS155434. Produkterna ska fortfarande listas på kemikalieförteckningen. Säkerhetsdatablad ska vara på svenska och ej äldre än tre år.

Till hjälp för företag att följa specifik EU-lagstiftning om kemikalier eller biocider finns European Chemicals Agency (ECHA). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades