Vad gäller för parkeringstillstånd?

Hur länge gäller ett parkeringstillstånd?

Giltigheten på tillståndet bedöms individuellt och kan därför variera. Ett tillstånd kan utfärdas för högst 5 år. Giltighetstiden står på både beslutsmeddelandet och på parkeringstillståndet.

Tillståndet är en värdehandling. När giltighetstiden går ut ska du skicka tillbaka tillståndet till den kommun som utfärdat det.

Tillstånd för förare

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det krävs att du själv kör bilen för att få använda ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad förare. Du får inte använda parkeringstillstånd för förare om du är passagerare i bilen.

Tillstånd för passagerare

Om du är passagerare och inte själv kör bilen utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Som passagerare ska du utöver väsentliga svårigheter att förflytta dig även ha ett sådant tillsynsbehov att du inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund. Om du kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har du inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Avgift vid parkering

Inom Umeå kommun är parkeringsplatser för rörelsehindrade i regel avgiftsfria. Parkeringshusen Nanna, Parketten, Navet och Järnvägsallén har dock avgiftsbelagda platser. På tomtmark beslutar fastighetsägaren för parkeringsplatsen om det ska vara avgift eller inte. Avgiftsfria parkeringsplatser kan, till skillnad från avgiftsbelagda platser, vara tidsbegränsade. Som fordonsförare ansvarar du för att vara uppmärksam på vad som gäller för en enskild parkering. Om du parkerar på en vanlig parkeringsplats måste du alltid betala avgift.

Vad gäller när man parkerar med parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet.

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till "förare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till "passagerare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Tillståndsenheten, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Sidan publicerades